Luke Maa-uutiskirje | Lue selaimessa

Maailman maaperäpäivä 5.12. muistuttaa maan monimuotoisuuden tärkeydestä

Kansainvälistä Maailman maaperäpäivää vietetään 5. Joulukuuta.  Maaperä voi ylläpitää sellaista biologista monimuotoisuutta, joka suojelee maata ja jonka olemassaolon ja tärkeyden huomaa vasta, kun se katoaa.


Maaperän monimuotoisuudella voi olla myös tärkeä rooli ilmaston lämmetessä. Monet eliöt ovat joko suoraan tai epäsuoraan vastuussa siitä, kuinka paljon maa sitoo hiiltä ja paljonko sitä vapautuu maasta kasvihuonekaasuina ilmaan. "Meillä ei ole varaa kadottaa monimuotoisuutta, koska emme vielä ymmärrä täysin sen merkitystä kokonaisille ekosysteemeille”, kirjoittaa erikoistutkija Krista Peltoniemi blogissaan.

​​​​​​​

Maatalouslaskenta 2020 läpivalaisee suomalaisen maatalouden

Maatalouslaskenta 2020 -tilastotutkimus selvittää suomalaisen maatalouden rakennetta eli muun muassa työvoimaa, yritystoimintaa ja energian käyttöä. Kymmenen vuoden välein tehtävän tutkimuksen kohteena ovat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset. Viljelijät ovat maatalouslaskennassa merkittävässä asemassa, sillä vastausaktiivisuus vaikuttaa tulosten luotettavuuteen ja niiden antamaan kuvaan suomalaisen maatalouden rakenteesta. Kysely avautuu verkossa joulukuussa.

Luonnonvarakeskus kehittää kestävän maitoketjun tutkimusta

Luonnonvarakeskus (Luke) kehittää maitoketjun tutkimusinfraansa kahden tutkimusnavetan kokonaisuudella. Jokioisten ja Maaningan tutkimusnavetat muodostavat yhdessä kansainvälisen tutkimusalustan, joka tukee maitoketjun toimijoita sekä huippututkimusta kestävän ja kilpailukykyisen tuotannon edistämiseksi. Maitoketjun tärkeimpiä tutkimusteemoja ovat hiilineutraali ja kannattava tuotanto, eläinten hyvinvointi sekä monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen maitoketjussa.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Metsäteollisuuden jämät lisäävät elämää pellossa ja sitovat hiiltä


Kun metsäteollisuuden sivuvirrat johdetaan peltoon, saadaan terveitä kasveja ja puhtaampia vesistöjä. Kaiken takana ovat mikrobit. Peltomaasta häviää paljon hiiltä, mutta nyt Lukentutkijat ovat saamassa selville, miten hiiltä sidotaan takaisin, pysyvästi.


Nurmen hiilensidonta on tekniikkalaji – tutkimus etsii uusia keinoja


Suomen peltomaasta kolmasosa kasvaa nurmea. Pohjoismaiden ilmastossa nurmi voi sekä sitoa että vapauttaa merkittäviä määriä hiiltä. Uusia keinoja ilmastoystävälliseen nurmenviljelyyn kehitetään Lukessa jatkuvasti.


Webinaari: Miten vieraslajit ja tuontikimalaiset uhkaavat kasvinterveyttä? Mitä sinun pitäisi tietää kasvien etämyynnistä? Katso Kasvinterveys-webinaarin tallenne! Webinaari on suunnattu erityisesti maa-, metsä- ja puutarhatalouden toimijoille.

Webinaari 8.12.: Viljelyn monipuolistamisesta voi olla hyötyä sekä viljelijälle että ympäristölle niin sadontuoton kuin maaperän mikrobiston ja viljely-ympäristön monimuotoisuuden kannalta. Luken webinaarissa tarkastellaan viljelyn monipuolistamisen mahdollisuuksia ja haasteita.

Webinaari 10.12.: Erikoiskasvituotteiden jatkojalostus ja vienti on tulevaisuutta. Webinaari on tarkoitettu yrittäjille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa.
Ilmoittaudu 7.12. mennessä.

Lietelannan fraktiointi on merkittävä askel kohti hiilineutraalia maidontuotantoa

Valion kehittämän uuden tekniikan avulla lietelannan typpi ja fosfori saadaan erotettua omiin jakeisiinsa, energia voidaan hyödyntää biokaasuna ja lannan sisältämä vesimäärä pienenee merkittävästi. Luke on ollut mukana kehitystyössä.

Emomyllyn biokaasulaitos kehittää ansiokkaasti ravinteiden kierrätystä

Emomyllyn sikatilan tekee erityislaatuiseksi sen biokaasulaitos. Biokaasun lisäksi laitos tuottaa mädätettä. Emomylly on selvittänyt yhdessä Luken kanssa mädätteen jatkojalostamista kierrätyslannoitevalmisteiksi.

Tutustu viljelykasvien peltokokeisiin liittyviin tutkimuspalveluihin

Autamme asiakkaitamme resurssitehokkaiden, monimuotoisten ja kestävien tuotantojärjestelmien kehittämisessä. Lisäksi tutkimustoimintaamme läpileikkaa ilmastonmuutokseen hillintään, torjuntaan ja riskienhallintaan liittyvät aihealueet.

Tutustu asiantuntijapalveluihimme

Tarjoamme tutkimus- ja kehityspalveluita, jotka perustuvat korkeatasoiseen biologiseen ja teknologiseen osaamiseemme. Käytössämme on tasokkaat kokeelliset tutkimusympäristöt ja laajat tietovarannot.
Ruokatoimialan asiakaspäälliköt:

Erkki Vasara

Lotta Heikkilä

Kaikki asiakasvastaavat


Luonnonvarakeskus on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka rakentaa hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta uusiutuvista luonnonvaroista.


Seuraa Lukea somessa

Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram


Luonnonvarakeskus

Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki


Hallitse uutiskirjetilauksia | Tietoa Luonnonvarakeskuksesta